Planerade valpar

Nu har de kommit 🙂
054
019
Nu kan jag se att Silver, LoVoly´s Me Myself And I väntar valpar. Pappan till kullen är Iso Bacardi, Morris.
Valparna kommer en bit in i September.001
Morrisig
Morrisigen
Silver Strömsholm
Planerad kull efter Dark Legends Epiphany troligtvis i början på 2020.
DD95A720-893F-4F23-B6F9-D3BB6A0CE90A

Hanar meddelas senare

Annonser