Planerade valpar

Nu har alla valparna fått ett egna familjer att flytta till.

054
019
Nu kan jag se att Silver, LoVoly´s Me Myself And I väntar valpar. Pappan till kullen är Iso Bacardi, Morris.
Valparna kommer en bit in i September.001
Morrisig
Morrisigen
Silver Strömsholm
Planerad kull efter Dark Legends Epiphany ev i slutet på 2020
DD95A720-893F-4F23-B6F9-D3BB6A0CE90A

Hanar meddelas senare